Ana içeriğe atla

S

 

ATALIAN, İŞ GÜVENLİĞİ PRENSİPLERİNE GÖRE RİSK FAKTÖRLERİNİ YÖNETİYOR

19.12.2018 - 12:22

ATALIAN YÖNETİM SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ ALİ ASKER SERVİ: “NİHAİ HEDEFİMİZ; MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEK NİTELİKTE BİR HİZMETİ,  ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARINDAN TAVİZ VERMEDEN SUNMAKTIR.”

Bina ve tesis yönetimi kişilerin hayatını kolaylaştırıyor. Peki, personeller için bu sektörün riskleri var mı? 
Her sektörün kendisine özgü ayrı tehlike ve riskleri vardır. Bir işe başlarken bir takım riskler ile peşinen karşı karşıya olduğumuz her zaman için bir gerçekliktir. Tesis yönetim hizmetleri için de bu durum geçerli. Endüstriyel tesislerdeki hizmetlerimizde görece olarak daha fazla risk söz konusu olmaktadır. ATALIAN olarak şiddeti ve olasılığı bakımından dört ana risk faktörünü özel bir önem ile yönetiyoruz. Kapalı alanlar, yoğun kimyasallı ortamlar, otomasyonla yönetilen hareketli üretim tesislerindeki faaliyetler, elektrik işleri ve yüksekte yapılan çalışmalar çalışanlarımız için yüksek riskler barındırmaktadır. 

Riskleri en aza indirgemek için ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Her şeyden önce proaktif bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi yapmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bunu sağlamak amacıyla iş güvenliği departmanımız için gerekli kaynakları ayırıyor, iş güvenliği profesyonellerini istihdam ediyoruz. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası, ATALIAN’nın global iş güvenliği prensipleri ve  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin  ön gördüğü bütün önlemler sisteme entegre edilmiştir. Proje başlangıcından itibaren bu sistem uygulanmaya alınıp iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin öncülüğünde sürdürülmektedir. Sistemin verimliliği ve etkinliği yıl içinde yapılan iş güvenliği denetimleri ile teyit edilmektedir.
Ayrıca müşterilerimizin bina ve tesislerinden kaynaklanan riskleri de analiz edip, uygun çözüm önerilerini de içerecek şekilde kendileri ile paylaşıyoruz. 

Personellerinize iş güvenliği üzerine nasıl eğitimler veriyorsunuz? 
İşin sağlıklı ve güvenli yapılmasının ilk koşulu personelin doğru çalışmasını ve işini doğru yapmasını sağlamaktır. Yani işin teknik olarak uygulamasını bilmesi gerekiyor. Bu nedenle mesleki eğitimler ve kullanılan makine-ekipman eğitimleri büyük önem taşıyor. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, farkındalık ve duyarlılaştırma eğitimleri, kaza sonrası eğitimler, yüksek risk içeren süreçler için tek nokta eğitimleri, yüksekte çalışma, yangın, acil durum ve kimyasal eğitimleri gibi birçok eğitim planlıyoruz. Bu kapsam da yıllık eğitim planı 6331 sayılı yasanın eğitim yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerin önemi nedir? 
İş sağlığı ve güvenliği aslında bir kültür ve yaşam tarzı meselesidir. Gelişmiş ülkeler ile kurumsallaşma süreçlerini tamamlamış şirketler bu anlayışı içselleştiriyorlar ve daha az kayıp veriyorlar. Bu anlamda ATALIAN çalışanlarımızın farkındalığını bu düzeye ulaştırmayı, iş kazalarını ve kayıpları sıfıra indirgemeyi hedeflemektedir. 

Eklemek istedikleriniz…
Sözlerimi “Entegre Yönetim Sistemleri” politikamızın final paragrafı ile noktalamak isterim. 
“Nihai hedefimiz; müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek nitelikte bir hizmeti,  çevre ve iş güvenliği standartlarından taviz vermeden sunmaktır.”

GGG

Yukarı